veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Misschien staat het antwoord hieronder!
Maar je kan ons natuurlijk ook bellen, of het contactformulier invullen.

Heb ik een verwijzing van mijn huisarts of specialist nodig?

Nee, als je denkt dat wij je klacht kunnen behandelen dan kun je rechtstreeks bij ons terecht. Wij zullen je dan eerst screenen om te kijken of we je inderdaad kunnen helpen.

Heeft de praktijk contracten met mijn zorgverzekeraar?

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wanneer je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, komt je behandeling dus waarschijnlijk in aanmerking voor vergoeding.

Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed?

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kun je nalezen in de polisvoorwaarden die je van je verzekeraar hebt gekregen. Verzekeraars vergoeden vrijwel altijd een aantal behandelingen per jaar (niet per ziektegeval).

De kosten van fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering (maximaal achttien behandelingen per jaar, per indicatie).

Wij houden bij hoeveel behandelingen je bij ons ondergaan hebt en waarschuwen je tijdig als deze niet (langer) door je verzekeraar vergoed worden. Het blijft uiteindelijk wel jouw verantwoordelijkheid om in de gaten te houden of je nog voor vergoeding in aanmerking komt. Wanneer je bijvoorbeeld eerder bij een andere praktijk onder behandeling bent geweest, kunnen wij niet zien hoeveel sessies al vergoed zijn.

Indien je niet aanvullend verzekerd bent, ontvang je een factuur van ons.

Ik heb een chronische aandoening, hoe zit het met de vergoeding?

Cliënten met een aandoening die op de chronische lijst vermeld staat, komen in aanmerking voor langdurige behandeling. In dat geval is een verwijzing van de huisarts of de specialist vereist. De eerste twintig behandelingen betaal je (deels) zelf of worden vanuit je aanvullende verzekering betaald, daarna worden de behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Let op! Het is niet zo dat alle aandoeningen waar je  wellicht chronisch last van hebt ook voorkomen op de chronische lijst.

Kan ik een voorkeur aangeven voor een behandelend fysiotherapeut?

Ja, als je een voorkeur voor een specifieke therapeut hebt of voor een mannelijke of vrouwelijke behandelaar, houden we daar natuurlijk rekening mee.

Ontvangt mijn huisarts een verslag van de behandeling?

Ja, tenzij je aangeeft dit niet te willen.

Wat moet ik meenemen op de eerste afspraak?

Als je via de huisarts of een andere verwijzer komt, moet je de verwijsbrief meenemen. Verder een geldig identiteitsbewijs, een verzekeringspasje en een handdoek.

Wat zijn jullie tarieven?

Wij hebben ook in 2023 met bijna alle grote zorgverzekeraars een contract afgesloten en derhalve geldt, mits je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, een 100% vergoeding volgens de polisvoorwaarden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste verzekering, maar je kunt altijd bij ons terecht met vragen hierover.

De onderstaande tarieven gelden voor niet verzekerde cliënten en voor cliënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben afgesloten.

Zitting fysiotherapie € 39,-

Zitting manuele therapie € 52,-

Lange sessie € 78,-

Intake en onderzoek na verwijzing € 48,50

Screening en intake € 48,50

Eenmalig Fysiotherapeutisch Consult € 78,-

Echografie: eigen bijdrage van € 20,- (naast het reguliere behandeltarief voor 1 zitting)

Second opinion schouder of knie € 78,-

Telefonisch consult € 19,- (alleen voor reeds bij ons bekende patiënten)

Niet nagekomen afspraak* € 29,-

*Niet nagekomen afspraken worden niet door de verzekeringsmaatschappij vergoed.

Hebben jullie huisregels?

Evalueren jullie de behandeling?

Wij proberen onze diensten voortdurend te verbeteren en e-mailen je daarom na afronding van de behandeling een vragenlijst over de kwaliteit van onze begeleiding en jouw ervaringen bij ons. Laat het ons weten als je deze e-mail niet wilt ontvangen.

Ik heb een klacht, waar kan ik daarmee terecht?

Vragen of opmerkingen? Wij helpen je graag! Mocht je toch een klacht hebben over de behandeling en wordt deze niet naar tevredenheid door ons opgelost, dan brengen wij je graag in contact met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wanneer je klacht door hen gegrond verklaard wordt, zal het KNGF voor je bemiddelen.

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden

Overige vragen kun je e-mailen naar info@uscfysiotherapie.nl

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. USC Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-       Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-       Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-       Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-       Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als USC Fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contact formulier op onze website, per telefoon of door een mail te sturen naar info@uscfysiotherapie.nl